Dio F.C.M. van Gils

Dio F.C.M. van Gils

Dio F.C.M
. van Gils

Blog

My personal experiences.......... 

view:  full / summary

Geraniums

Posted by diovangils on August 4, 2018 at 4:30 AM Comments comments (0)

Geraniums


Hoewel ik het nog moeilijk onder ogen kan en wil zien: volgend jaar wordt ik 65, de leeftijd waarbij we nog niet zo lang geleden, voor de echte volhouders tenminste, met pensioen gingen: de jaren ervoor traden mensen namelijk massaal vervroegd en op veel jongere leeftijd uit. Pensioenen en leeftijd, een dagelijkse discussie momenteel: moeten mensen die op hun achttiende zijn begonnen met werken niet eerder met pensioen? Is 25 of 30 jaar in het arbeidsproces en voldoende te hebben bijgedragen, niet de gewenste grens? ....... Of onze gewaardeerde landgenoten dan, diegenen met fysiek (of psychisch) zware beroepen, moeten zij niet de mogelijkheid hebben eerder te stoppen? Is het ophogen van de pensioenleeftijd überhaupt wel eerlijk voor de mensen die na 1954 zijn geboren? Velen vinden van niet en hadden ook graag met hun 55e met pensioen gegaan, zoals de velen die hen voorgingen.


Ik doe pertinent niet mee aan deze discussie en ik lijk wel de enige te zijn, die blij is door te mogen werken tot momenteel mijn 67e levensjaar. Nog 2 jaar te gaan komt met rasse schreden (time flies when you are having fun) en wel angstwekkend dichtbij. De angst om uitgerangeerd te zijn, niet meer te kunnen deelnemen en niets meer te kunnen toevoegen aan het arbeidsproces en onze maatschappij is nijpend aanwezig. Als wijze edoch nutteloze oude man in een zijlijn geparkeerd te worden, ik moet er nog niet aan denken.


Het spookbeeld dreigt, van niet meer met enthousiasme mijn ervaring te kunnen overdragen aan een jongere generatie, niet meer een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel, bewustzijn en bijsturing van dwalingen door gebrek aan ervaring binnen bedrijven. Niet meer te kunnen adviseren, bijschakelen, veranderen, aanpassen, in lijn brengen en ga zo maar door. Ik weet dus een ding als ik op mijn 67e nog de energie, enthousiasme, gezondheid en drive heb, die ik nu nog heb, dat ik kost wat kost niet achter de geraniums zal belanden. Dit beeld zal ik dan met kracht terzijde schuiven en ik zal zo lang de maatschappij die behoefte heeft, mijzelf blijven aanbieden, voor trainingen, advies en coaching. Wellicht zal ik wat vaker en langer in mijn geliefde Italië verblijven, maar tussendoor maak ik me dan nog graag nuttig. Voor mij dus geen geraniums.


Per 1 januari 2019 mag ik weer een mooie opdracht bij de NCOI afronden en een prachtervaring op mijn CV bijschrijven. Wat geniet ik nog elke dag en heb ik de afgelopen maanden weer genoten van de bijdrage die ik heb kunnen leveren. Per 1 januari mag ik weer op zoek naar een nieuwe opdracht, ik geniet al bij het idee van weer een nieuwe uitdaging. Al vanaf mijn 50e doe ik interim werk en dat bevalt me buitengewoon goed. Ik heb nog nooit een probleem gehad om in weerwil van leeftijd of anderszins, telkens weer na een afgeronde opdracht aan de bak te komen, in tegenstelling tot de vele 50 plussers in mijn omgeving en in mijn LinkedIn netwerk die dagelijks struggelen en die om welke reden dan ook geen werk kunnen vinden. Ik kan dus altijd na mijn pensioen, deze 50 plussers begeleiden, trainen en helpen naar werk: heb wat ervaring zogezegd, dus die bijdrage kan ik sowieso nog leveren.
De geraniums bij ons Italiaanse huis, waar ik best elk jaar een tijdje achter wil gaan zitten, na mijn pensioen.......


Trouwens ook te huur voor alreeds gepensioneerden   http://www.casadelporticato.com
De klant centraal......

Posted by diovangils on July 29, 2018 at 2:15 AM Comments comments (0)


De klant centraal.....


Succesvolle bedrijven, zijn bedrijven die met een sublieme service de klant volledig centraal stellen. Een goeie relatie met de klant is om evidente redenen van levensbelang. Klanten die gemakkelijk 24/7 snel het juiste antwoord krijgen op hun vragen en die gemakkelijk respons krijgen op een eventuele klacht. Het klachtenproces moet dus goed zijn ingericht (vooral op het voorkomen van klachten). Het draait uiteindelijk om het persoonlijke contact en de aandacht. Het bouwen van een bedrijf rond de klant blijft de grootste uitdaging voor veel bedrijven. Bij een sterke groei van een bedrijf zie je vaak dat het betrekken en betrokken houden van alle afdelingen bij de klant het grote struikelblok is, alsook het bewaren van het bewustzijn voor de klant in het hele bedrijf, dus niet alleen bij de service-afdeling. Het is van belang om inside out silodenken bij de diverse afdelingen te voorkomen, door een gezamenlijk centraal en allesoverstijgend doel te stellen, namelijk de klant.


De best practices van klantgerichte bedrijven zijn gevoegelijk bekend. Dat zijn de bedrijven met een uitzonderlijke serviceverlening en goeie relatie met hun klant. Bedrijven die luisteren naar hun klanten, die in staat zijn volledig vanuit de klant te denken en te acteren en die de klant altijd op de eerste plaats stellen en de verwachtingen goed managen en overtreffen. Bedrijven die de wereld voortdurend en blijvend door de ogen van de klant kunnen zien, die hiervoor hun waardevolle klantdata gebruiken en die dit over de bühne krijgen in de hele organisatie. Dat zijn de best draaiende en meest succesvolle bedrijven.


Vanuit mijn ervaring heb ik met regelmaat bedrijven gezien en meegemaakt, die slecht in staat zijn een sterk inside out silo denken en acteren binnen een bedrijf te doorbreken en dit weten om te buigen: processen worden er helaas ingericht vanuit een bedrijfsbehoefte en de wensen van de diverse afzonderlijke entiteiten en afdelingen. Iedereen (elke afdeling) vindt zichzelf belangrijk, maar er wordt te weinig vanuit de klant gedacht. De alles overkoepelende klantgedachte ontbreekt bij dit silodenken. Wat de klant verwacht en wil (klentwens) is overall te weinig bekend. De klant bepaalt, de klant betaalt.  Eerst de klant dan volgt de omzet vanzelf.


Er is veelal geen algemeen beleid en visie op overall bedrijfsbrede klantgerichtheid. Ook juiste en volledige (beschikbare) klantdata en een machinerie die dat klantcentraal denken ondersteunt en waaruit de juiste (klant)analyses gemaakt kunnen worden, mankeert of ontbreekt. Een klantenservice die niet volledig en goed de klant kan ondersteunen, omdat de juiste mensen of de juiste ondersteunende middelen daarvoor ontbreken, helpt niet echt in deze. Tenslotte zijn er nog steeds bedrijven waar de focus meer ligt op sales dan op de klant en waar te sterke kostenbesparingen op de verkeerde plekken verdere groei, innovatie en klantgerichtheid tegenwerken. Ik heb nogal wat bedrijven gezien die in volledige eigenwijsheid en overtuiging, hierdoor uitermate reactief achter de feiten aan blijven lopen en niet de transitie kunnen maken naar een efficiënt (kostenbesparend) en een goed functionerende klantgerichtheid. Jammer en een gemiste kans: het kan vaak veel beter.

Nieuwe opdracht

Posted by diovangils on October 4, 2017 at 1:55 AM Comments comments (0)

Nieuwe Opdracht:


Per 23 oktober, in het memorabele jaar 2017, start ik als interim manager Studiebegeleiding bij de NCOI. Weer een mooie nieuwe opdracht en uitdaging. Ik zal daar vooral verantwoordelijk zijn voor de klant en medewerkerstevredenheid. Heb er zin an.........


Contract verlengd van eind mei 2018 tot 1 januari 2019.......


Per 1 januari 2019 sta ik dus weer open voor mooie nieuwe (tijdelijke) opdrachten in klantcontact of algemeen management. ben namelijk nog lang niet klaar om achter geraniums of andere planten terecht te komen. #nog te enthousiast en teveel energieNV Nederland

Posted by diovangils on October 1, 2017 at 2:00 AM Comments comments (0)


NV Nederland


Onrust bij Defensie:  door verregaande bezuinigingen staan defensie-medewerkers onder grote druk en moet er gewerkt worden met ondeugdelijk materiaal en met voortdurend verslechterende randvoorwaarden. Tenslotte gebeuren er dodelijk ongelukken. Een minister moet opstappen. Bij de politie rommelt het, binnen het Onderwijs, alsook bij andere ambtelijke instellingen: ziekteverzuim en uitval nemen toe en ook de ernst ervan en men vraagt zich in wanhoop af hoe dat komt. Ministers, directies en beleidsmakers stappen uiteindelijk op. (met als beloning en dank, schandalige oprot- eh ik bedoel uitstroom-premies, maar dat geheel terzijde).


Het zal u niet verbazen dat ik constateer dat dezelfde tendenzen met eenzelfde oorzaak aan de gang zijn in het bedrijfsleven.  Ik merk dat op, want ik kom tenslotte nog eens ergens in mijn hoedanigheid als ad interim manager. Mankracht is mede door wetgeving en belastingen te duur en veel te risicovol in financiële zin, voor werkgevers, met alle gevolgen van dien: geen vaste contracten meer en overbelasting. Om te kunnen concurreren en onder druk van aandeelhouders (met winstbejag), moet het kostenplaatje flink omlaag. Verregaande veranderingen worden geforceerd en snel de een na de ander, doorgevoerd. Vaak ronduit slecht ingestoken qua doordacht en verantwoord verandermanagement. Gespeend van elk begrip voor de menselijke psyche en maat en de algemene beperkingen van ons mensheid (we zijn geen robots) vallen ze slecht begeleid rauw en koud op het dak van medewerkers. Jammer te zien dat sommige werkgevers geen notie hebben hoe en in welke dosering dit in te steken en dat er onder dwang en in blinde paniek wordt voorbijgegaan aan (nog steeds) het belangrijkste werkmateriaal, de mensen. Deze kortzichtigheid zal onder de streep meer gaan kosten. Ben ik zo dom of zijn jullie zo slim, vraag ik me dan met enige regelmaat af?   *zie opmerking onderaan.


Enfin er wordt dus enorm veel en steeds meer van werknemers verlangd: steeds minder mensen moeten steeds meer gaan doen, mankracht is duur en daar is, denkt men het meeste eer te behalen. Medewerkers worden uiteindelijk tot op het bot leeggezogen. Verwachtingen en druk topdown van bovenaf zijn uiteindelijk niet meer realistisch en te hoog gespannen (met de nadruk op gespannen). Medewerkers worden daarna keihard afgerekend op deze onrealistise opdrachten en te hoog gelegde latten en verwachtingen.Velen werken boven hun kunnen en hebben te maken met het angstvallig ophouden van een dagelijkse schone schijn, zichzelf beter en anders voordoen dan ze van nature zijn of kunnen. De werksfeer wordt geweld aangedaan, scheefgroei in onderlinge verstandhoudingen en de werkdruk stijgt onevenredig en daarmee het ziekteverzuim, burn-outs en uiteindelijk onze welvaartsziekten. Haha hoe komt het dat de kosten van onze verzorgingsstaat steeds meer stijgen? Vergrijzing ja, veelverdienende zorgmanagers, ja,  Geldverspilling in de zorg zo u wilt, ook ja....... maar stijging van welvaarsziekten en werkgerelateerde ziekten ook dus. Ik kan u zeggen werkgevers en politiek, krijg uw bekomst en beland in de vicueuse cirkel, waaruit moeilijk de weg terug te vinden zal zijn en waar nog meer ministers, directeuren en beleidsmakers zullen sneuvelen!


Rest de schuldvraag. Politiek?  Werkgever? of misschien uiteindelijk wel de verandermanager of de crisismanager?  Ik kom helaas veel angstculturen tegen: medewerkers die hun mond houden en slikken en die doorgaan tot het gaatje om hun baan te behouden (vooral de wat oudere medewerkers). Bij jongeren neemt het verloop toe (jobhoppen noemen we dat en ervaring staat goed op je CV)  wat ter plekke het probleem soms alleen maar verergert. Uiteindelijk vallen medewerkers uit: bij artsen stijgt het aantal burn-out klachten dramatisch, ook onder steeds jongere werknemers. Ik zie bedrijven waar men onder druk vooral continue bezig is met FTE management: de organisatie slikt, zwijgt, gaat door en valt tenslotte om. Weer in noodzaak gevolgd door herstelacties en beleidsaanpassingen hierop en het inhuren van crises managers.


Zo is de een zijn dood de ander zijn brood dan weer: ikzelf wordt steeds meer ad interim ingehuurd om met deze gegeven feitelijkheden enigszins en zo goed en kwaad als mogelijk is, een menselijk maat terug te brengen in organisaties en zowel de medewerkerstevredenheid alswel de klanttevredenheid te verbeteren. Een CHO (chief happines Officer) wordt een steeds noodzakelijker functie binnen bedrijven. Ik tref met enige regelmaat bedrijven aan waar het ziekteverzuim soms ver boven de 10% is, met uitschietsers ver daarboven (waarvan een fors deel burn-outs en werkgerelateerd). Aandacht geven, mensen bottom up betrekken, andere rekensommen maken (minder gebaseerd op volledig uitzuigen qua productiviteit), het wederzijdse wantrouwen tussen directies en werkvloer verminderen en verbeteren van communicatie: kortom verantwoord verandermanagement en kostenbeleid. Onder de streep zal bij directies en politiek moeten doordringen dat we op bovengenoemde manier in elk geval, zelfdestructief als lemmingen op weg zijn naar de afgrond en dat alleen een menselijke verandermanager uiteindelijk niet de soelaas biedt, die verwacht wordt. Ik roep vaak "niet aan de achterkant repareren, maar aan de voorkant voorkomen is de enige oplossing". Als ik bij dit wezenlijke bewustzijn wat waarde kan toevoegen, heb ik weer een van mijn doelen bereikt.


Gisteren stonden we aan de rand van de afgrond en vandaag zijn we weer een stapje verder.


*Ik realiseer me dat ik generaliseer: vergeef mij mijn lichtelijke cynisme en wat kritische houding ten opzichte van deze ontwikkeling. Het zal aan mijn leeftijd en ervaring liggen, dat ik een groeiende moeite heb met domheid en kortzichtigheid in deze. ....... en natuurlijk en gelukkig zijn er bedrijven waar het wel begrepen wordt en waar nog wel ruimte is en begrip voor de menselijke maat: waar geluisterd wordt naar de werkvloer, waar respect en aandacht is voor mensen en waar verantwoord FTE beleid wordt gevoerd. Voor klant contact afdelingen is medewerkerstevredenheid (en werkgeluk) in elk geval wezenlijk en een op een verbonden met klanttevredenheid. 

Verlengd

Posted by diovangils on August 12, 2017 at 4:15 AM Comments comments (0)

Verlengd... en eind oktober weer verder.


Mijn interim opdracht en contract bij MediQ is met 2 maanden verlengd tot eind oktober 2017.  Heel fijn, dan kan ik kennismaken met de nieuwe directeur klantcontact, die op 1 september start en kunnen we de overdrachten met een nieuwe manager (is uitgezet, wordt gezocht) goed laten verlopen. Ook kunnen we dan nog wat lopende zaken goed afronden. Ik heb het bijzonder naar mijn zin gehad bij MediQ, er was heel veel te doen en er is dan ook geen dag geweest dat ik met tegenzin richting Utrecht De Meern reed. Mooie dingen kunnen doen vooral met de medewerkers, de initiële opdrachten grotendeels kunnen vervullen en nu is het weer tijd om over te dragen en me klaar te maken voor de volgende nieuwe fijne uitdaging. Ook weer een leuk vooruitzicht, waar ik nu al naar uitzie.


Het is grappig te merken dat ik steeds vaker zelf gebeld wordt door recruiters, headhunters en andere partijen in de markt, die vragen of ik (meestal per direct) beschikbaar ben, omdat ze mijn Linked-In profiel gezien hadden of omdat ik werd aangeraden in de markt. Duidelijk meer dan voorheen.  Zou dat het gevolg zijn van een sterk aantrekkende economie of omdat mijn profiel en CV steeds interssanter wordt voor de markt? Enfin, ook tijdens mijn werkzaamheden bij MediQ ben ik een aantal keren gebeld, meestal voor een directe beschikbaarheid of beschikbaarheid op zeer korte termijn. Momenteel lopen er nog 2 interesses vanuit de markt waarbij begin november eventueel een passende startdatum zou kunnen zijn.  Dat geeft de burger moed, om snel weer ergens aan de slag te kunnen. kan nou eenmaal niet stilzitten en heb een grote urge om ergens van belang te kunnen zijn (en eer en waarde te kunnen toevoegen).


Manager ad interim .....

Posted by diovangils on July 20, 2017 at 1:00 PM Comments comments (0)

Manager ad interim


Alweer een paar maanden tot volle tevredenheid gedetacheerd bij MediQ als interim manager van de Customer Service CombiCare. De afgelopen maanden met het team van Teamleiders intern hard gewerkt aan de verbetering en behoud van de bereikbaarheid en het servicelevel van de klantenservice. Door efficiëncyslagen en verbeteringen (lean) en door het terugbrengen van ziekteverzuim hebben we inmiddels een aantal FTE kunnen uitstromen en kunnen besparen. Bezig met cultuuraanpassingen en bewustzijn vergroting van de medewerkers: werken naar meer zelfstandigheid en zelfsturing. Mijn 6 maanden contract dat eindigt eind augustus 2017 is met 2 maanden verlengd, omdat na augustus nog een herinrichting moet plaatsvinden en MediQ voor mijn functie nog geen passende invulling heeft. Er is dus nog even genoeg te doen. Eind oktober zal ik dan weer beschikbaar zijn voor de markt en dan kan ik weer op zoek naar een nieuwe mooie (tijdelijke) uitdaging.
Hospitality en klantgerichtheid 2 entiteiten?

Posted by diovangils on February 2, 2017 at 6:50 PM Comments comments (2)


Hospitality en klantgerichtheid......


Hebben hospitality en klantgerichtheid wat met elkaar te maken of zijn het inderdaad 2 verschillende entiteiten? Mijn sollicitatie naar de functie voor Vestigingsmanager Casino, resulteerde in een afwijzing. Al eerder werd ik afgewezen omdat ik geen hospitality ervaring zou hebben en/of geen Hogere Hotelschool opleiding. Wederom wil de werkgever beslist recente hospitality ervaring (en opleiding) zien in het CV. Volledig begrijpelijk overigens volgt de uiterst volgzame en gehoorzame recruiter de rigide wensen van de opdrachtgever en zoekt dus snel scannend, naar specifiek het woord hospitality ergens in het CV.  De klant is tenslotte koning. Wat een zichzelf beperkende voorzichtigheid van de opdrachtgever echter weer en wat een gemiste kans om de meest passievolle kandidaat te vinden. Mijn extreme klantgerichtheid en jarenlange ervaring in functies waar de klant centraal staat en een van mijn belangrijkste kerncompetenties wordt hiermee volledig onder het tapijt geschoffeld en als dat mij niet tot grote droefenis zou stemmen, dan zou het wellicht vermakelijk kunnen zijn. Weinig weerbaar recruitment verwordt door de markt,vraag en aanbod en door de instelling van werkgevers tot massaproductie.  Het frustreert me niet echt, omdat het mijn dagelijkse realiteit is, maar ik moet zeggen dat ik het uitermate jammer vind en dat ik wel steeds enigszins teleurgesteld wordt in de oppervlakkigheid en het gebrek aan werkelijke diepgaande interesse en onderzoek. De angst voor falen, versterkt meer en meer de kansen op juist het niet vinden van de werkelijk echt passende kandidaat. Maar goed, inmiddels kan ik hier een boek over schrijven: ik heb daar al kond van gedaan in eerdere en oudere blogs. Top recruiter Ralf Knegtmans (De Vroedt & Thierry) heeft hier trouwens al eens een boek over geschreven; Agile Talent.... Zou verplicht leesvoer moeten zijn voor recruiters maar ook voor  werkgevers,die er tenslotte ook alle belang bij hebben hun functies in te kunnen vullenmet de meest passende kandidaat. :  http://diovangils.webs.com/apps/blog/show/44313093-beste-recruiters-


Gelukkig zijn er een aantal recruiters in mijn netwerk, met voldoende ervaring en kracht om werkgevers hierin op te voeden en professioneel bij te staan. Recruiters die zich in mij hebben verdiept: die mijn ervaringen en persoonlijkheid goed kennen en precies weten waar ik wel en niet pas, gebasserd op het HELE plaatje. Recruiters die mij dus volmondig kunnen verkopen in bij mij passende functies en bedrijven. Recruiters die mij volmondig en met het volste vertrouwen in een hospitality managementsfunctie zouden plaatsen (Hotel- of Casino-management). Pijnlijk zelfs dat ze me soms beter blijken te kennen dan mezelf. Het komt voor dat ik tegen beter weten van de recruiter in en in mijn eigenwijsheid, argeloos solliciteer bij een bedrijf dat niet bij me blijkt te passen, een bedrijf wat me bijvoorbeeld te dynamisch vindt (zie eerdere blog). De recruiter zag het passeren en liet het wijselijk gebeuren. Terecht en met enige schaamte moet ik dan achteraf bekennen dat ze gelijk hebben gehad en erkennen dat ze de situatie bijzonder goed in kunnen schatten. Weer wat geleerd en een ervaring rijker (illusie armer).


Terugkomend op het hospitality verhaal en ter persoonlijke verdediging (jaja, ik kan het niet laten en vergeef me mijn trots op deze kwaliteiten): iedereen die mij goed kent zou zeggen: de perfect passende fit met jouw tot op het bot klantgedreven profiel en ervaring met klanten. Je 11 jaar ervaring als ondernemer (jaja, ook met direct klantcontact) zodat je dus in hoge mate zelfstandig kunt opereren en een bedrijf kunt leiden. Daarna heb je ook nog eens 20+ jaar managementfuncties bekleed, binnen commerciële bedrijven, die altijd, alles te maken hebben gehad met het zo optimaal en prettig mogelijk bedienen van klanten (verrassen en overtreffen klantverwachtingen en blije klanten zijn mijn stokpaardje). Altijd gericht op het verbeteren van de klanttevredenheid. Dat ik daar zo goed in ben komt door mijn enorme passie voor mensen in het algemeen en voor klanten en gasten in het bijzonder. Mijn dienende, servicegerichte, open, sympathieke, enthousiaste positieve, vrolijke karakter en tomeloze enrgie, maken mij tot een perfecte en representatieve gastheer. Vraag het mijn vrienden, die maar al te graag een hapje bij me komen eten, niet alleen omdat ik betrekkelijk goed kan koken maar ook omdat ik de perfecte gastheer schijn te zijn, die het zijn gasten volledig naar de zin wil maken. Een garantie voor een perfect en tot in de puntjes en details verzorgde avond. Vraag het ook even aan de gasten van onze 2 vakantiehuizen, die ons voor hun vakanties met respectievelijk een gemiddelde 9.3 en 9.8 in 2016 beloonden op Zoover, wat resulteerde in een Zoover GOLD award (zie de referenties). Alles namelijk voor onze gasten en in dienst van onze gasten. Alles om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Vraag het verder de directies van bedrijven waarvoor ik heb gewerkt, vraag het mijn teams, mijn medewerkers met hoeveel passie, enthousiasme ik mijn klantgerichte werk altijd doe. Hoe ik daarin mijn teams weet te stimuleren..... kortom hoe ik steeds in staat ben de klanttevredenheid te verbeteren. 


Ik stop hier met de zinloze tegenargumenten en bewijzen: ik laat de illusie dat ik hier wat aan zou kunnen veranderen maar varen. Mijn blog is mijn prettige uitlaatklep. Beter zo, het is zoals het is. Ik wens het bedrijf en de recruiter veel wijsheid met het invullen van de functie.  Ik ga verder. Doei.


Maak van je kandidaat een fan: leuk artikel voor recruiters en werkgevers:  https://www.linkedin.com/pulse/maak-van-je-sollicitant-een-fan-marthe-van-der-kint?trk=hp-feed-article-title-like
 

                                                               Volgens mij zie ik er best overtuigend uit als een vestigingsmanager Casino :-) 


Wat me opvalt.......

Posted by diovangils on February 1, 2017 at 5:15 AM Comments comments (0)

Wat me allemaal opvalt……….


De laatste jaren ben ik als interimmer met regelmaat op zoek geweest naar een nieuwe uitdaging en ik mag me dan langzamerhand ook met recht, (maar voorzichtig en bescheiden) een expert noemen op sollicitatiegebied. Wat me opvalt is dat er momenteel heel veel en in toenemende mate vacatures en functies worden aangeboden. Ingegeven door een aantrekkende economie verandert er duidelijk langzamerhand iets in het aanbod. Een opvallend groot deel van de aangeboden functies, zijn de vacatures voor recruiters en HR managers en HR medewerkers. Dat zou een signaal kunnen zijn dat de arbeidsmarkt aan het aantrekken is en dat er vanuit de markt een groeiende behoefte is aan zoekers naar werkzoekenden, om functies voor werkgevers passend in te vullen. Dit onderstreept door een aantal positieve berichten van het UWV over deze materie. Gestaafd daarnaast door mijn persoonlijke ervaringen en bijgehouden resultaten en grafieken, verbetert er inmiddels ook wat voor oudere werknemers (en mijzelf). Jammer dat dit naar mijn idee nog niet van harte gaat, maar naarmate het aantal vacatures stijgt, moeten sommige recruiters en werkgevers wel noodgedwongen uitwijken naar meer ervaren en oudere werkzoekenden. Misschien is er momenteel ook wat meer geld en ruimte om de wat hogere salarissen van ervaringsdeskundigen te kunnen betalen en te gaan voor een grotere succesgarantie. Wat me ook opvalt is dat veel aangeboden functies, heel voorzichtig flex, tijdelijk of interim zijn. Ik verwijt de werkgevers hierin niets, want ook zij zijn net als de werknemers het slachtoffer van een falend overheidsbeleid in deze, waarbij de doelstellingen (beschermen werknemers en stimuleren arbeidsmarkt), jammerlijk zijn doel voorbijschiet en een averechtse uitwerking heeft. Nog steeds is het aantal noodoproepen van oudere werkzoekenden op LinkedIn groot en zijn de drama-verhalen legio. Ik zie opvallend veel gefrustreerde verhalen over het voortdurend afgewezen worden. Verhalen over honderden sollicitaties zonder gewenst resultaat. Verhalen over tijdelijk functies die eindigen en weer tot gevolg hebben een uitkering aanvragen en opnieuw beginnen, met dezelfde matige resultaten.


“We hebben veel reacties op onze vacature ontvangen, waarbij een aantal kandidaten beter in het profiel passen. Het spijt ons te moeten vertellen dat u helaas niet verder meegaat in de procedure, dank dat u interesse heeft getoond in ons bedrijf. We wensen u veel succes bij het zoeken naar een passende functie”. …… Herkenbare reactie? Jammer gemiste kans denk ik dan en daar verschillen we dus duidelijk van mening, want als ik niet in het profiel zou passen, solliciteer ik niet. Weinig inspirerende en respectvolle standaard reacties, het gevolg van massaliteit en tijdgebrek vanwege de vele reacties op de vacature die allemaal moeten worden beantwoord (en dat is nog beter dan het volledig ontbreken van reacties). Enfin bij mij zijn het intussen de afgelopen jaren honderden van deze standaard reacties, waarvoor ik dus wel allemaal de tijd neem om ze te beantwoorden, oprecht te bedanken voor de reactie en ook succes te wensen met het invullen van de vacature. Verder houd ik elke deur open door aan te bieden te willen helpen.


Honderden keren heb ik zoals gezegd deze reactie inmiddels gehad en als ik me hierdoor zou hebben laten frustreren of demotiveren, dan had ik het allang opgegeven en had ik wellicht inmiddels suïcidale gedachten of erger. Voor mij hoort dit bij de sport en lang geleden in een sales-training geleerd: elke nee is er een op weg naar de ja, dus hoera…. Weer een nee. De ja komt dichterbij. De nee heeft niets te maken met niet passen of een gebrek aan kennis, kunde of ervaring. Het heeft alles te maken met de professionaliteit en de bewegingsruimte die een recruiter heeft gekregen. Waarschijnlijk ook met het gebrek aan tijd om je echt te verdiepen in een kandidaat. De realiteit is dat ik door mijn leeftijd (en gebrek aan tijd en interesse) het merendeel van de keren meteen binnen 1 minuut op de verkeerde stapel beland. Jammer, nogmaals gemiste kans op gegarandeerd succes voor de recruiter en een tevreden werkgever. Ik weet uit ervaring (en mijn zorgvuldig bijgehouden schema’s) dat ik momenteel zo’n 20-30 gerichte sollicitaties moet doen, wil er een uitnodiging komen. Van elke 3 uitnodigingen volgt er een 2e gesprek en van elke 2-3 tweede gesprekken, is er een job of opdracht. Ik weet ook dat dit al prima resultaten zijn en het gevolg van mijn ervaring in mijn vakgebied en in solliciteren en in mijn opvallende manier van solliciteren. Het resultaat wordt steeds een beetje beter terwijl ik steeds een beetje ouder wordt. Actie is dus het toverwoord. Zoals in een eerder blog al gemeld: solliciteren is hard werken. Ik weet inmiddels ook dat 90% van de functies die ik de laatste 20 jaren heb ingevuld, ik heb verworven door tussenkomst van echt professionele recruiters in mijn netwerk: recruiters die mij echt goed kennen en die weten wat ze doen. Netwerken is dus ook van het allergrootste belang.


Een verademing dat je heel af en toe opvallende pareltjes vindt bij de reacties, waarbij een persoonlijk compliment wordt gegeven en meer inhoudelijk en persoonlijk wordt ingegaan op mijn reactie en interesse in de functie, ervaring en manier van solliciteren. Al lang geleden heb ik in mijn vakgebied geleerd dat je klanten mits persoonlijk aandacht gevend, altijd een goed gevoel kunt geven. Kleine verschillen hebben soms grote resultaten. Er mag nog veel gebeuren aan de klantgerichtheid van sommige recruiters en HR mensen (die notabene “human” in hun functienaam hebben staan).


Ik wil niet afgeven op wat of wie dan ook, ik wil met dit betoog melden wat me allemaal opvalt….. Ik heb geleerd met alle beperkingen die je tegenkomt op welk gebied dan ook, het beste eruit te halen, door positief te blijven en door te gaan.


  

Sollicitatie update

Posted by diovangils on January 29, 2017 at 4:45 AM Comments comments (0)


Status update sollicitaties,


Solliciteren is hard werken (want succes is geen toeval). Er is een kleine maand voorbij, sinds ik weer voor een nieuwe baan of opdracht beschikbaar ben. Ik heb de laatste 2 maanden (sinds eind november) inmiddels 64 gerichte sollicitaties gedaan op naar mijn idee, absoluut passende functies bij mijn ervaring, werkverleden en wensen en daarnaast ruim 200 open sollicitaties. Diverse activiteiten op LinkedIn ondernomen en op diverse websites mijn beschikbaarheid aangegeven vanaf januari 2017. Ook heb ik de afgelopen tijd een aantal headhunters en recruiters uit mijn flinke (LinkedIn) netwerk gesproken en geinformeerd.


Van de 64 gerichte sollicitaties, zijn to-nu-toe ongeveer 42 reacties teruggekomen (en van de rest, een respectabele 22 sollicitaties, heb ik dus niets meer vernomen of zo u wilt, nog niets vernomen). Meestentijds komt er een antwoord met de welbekende standaard mededeling dat de response enorm was en dat andere kandidaten beter in het profiel passen en ik dus helaas niet meega in een vervolgprocedure. Veel succes met het vinden van een baan! De Gemeente Amsterdan spant wel de kroon: eind november gesolliciteerd en niets meer van vernomen. Nadat ik ging informeren naar de status, kreeg ik een excuus. Er zou met de betrokken afdeling contact worden opgenomen met het verzoek mij te informeren..... niet dus...... Totaal vergeten en waarschijnlijk al in een vroeg stadium op een verkeerde stapel beland. 


Uit de 42 reacties terug, heb ik tot op heden 4 eerste sollicitatie-gesprekken gevoerd en bij 1 van deze vacatures een 2e gesprek gehad. Voor 2 vacatures werd ik "te dynamisch" bevonden. Achteraf best logisch,  2 oude gevestigde bedrijven, die weliswaar moesten veranderen, maar dat moet met de nodige voorzichtigheid, beleid en stapsgewijs. Ondanks dat ik dat ook  in mijn ervaringspakket heb, kan ik me de bedenkingen en angst met mijn profiel, enthousiasme, energie en pragmatisme wel indenken. De andere 2 sollicitaties (bij dynamische jonge bedrijven) lopen nog: er moeten nog wat kandidaten gezien worden.  We wachten af met enig geduld. Van de 200 open sollicitaties heb ik van iets meer dan de helft (ongeveer 55%) een reactie terug gekregen met de mededeling, dat er momenteel niets passends beschikbaar is. In het wilde weg schieten met hagel, levert nou eenmaal meestal niet zoveel op, is de ervaring.  Wel heb ik inmiddels 2 verzoeken gekregen om een training te geven in klantgerichtheid (telefooncommunicatie), omgaan met weerstand en klachten en communicatie tussen twee samenwerkende bedrijven onderling. Er staan nog een 6-tal recente gerichte sollicitaties open waar ik (nog) geen reactie op heb gehad.


Nog niets concreets dus, maar we gaan stug door, met het niet te ondermijnen positivisme en doorzettingsvermogen, wat mij ook in mijn werk zo succesvol maakt.  Hoewel het een realiteit is waarmee ik zal moeten dealen, is het toch mijn eer te na dat ik vanwege mijn leeftijd uitgerangeerd zou worden.... Ik vind werken nog veel te leuk en heb nog teveel energie. Ergens moet er toch een weldenkend bedrijf zijn dat mijn ervaring, kennis en kunde kan waarderen en gebruiken en waar ik waarde zou kunnen toevoegen...... Een bedrijf waar eer te behalen is en wat gaat voor een grote succesgarantie. Als ik vaar op mijn sollicitatieverleden en eerdere werkzoekactiviteiten, waar ik meestal snel weer onderdak was, ben ik hoopvol gestemd en zelfverzekerd. Ook nu zal er wel weer een bedrijf zijn wat mijn enorme ervaring waardeert en goed kan gebruiken. Ik ben in elk geval flexibel en sta open voor alle best passende opties (vast, interim, tijdelijk, flex, inhuur, part-time, projectmatig, zowel als manager of als trainer, adviseur of coach, etc). Ergens een paar maanden op de klas passen en continuiteit garanderen is ook prima. Nodig me uit voor een kop koffie en ervaar mijn passie voor mensen in het algemeen, klanten in het bijzonder en het klant contact vak.  Eens vrijblijvend van gedachten wisselen wat ik voor u en uw bedrijf kan betekenen?  Ik ben bereid!


De eerder gedane aanbieding blijft natuurlijk staan: degene die mij direct of indirect een baan of opdracht bezorgt mag gratis een week in een van onze vakantiehuizen in Nederland of italie:  http://www.casadelporticato.com  of  http://gilsdio.webs.com


Delen van mijn blog en mijn LinkedIn plaatsingen wordt ook bijzonder gewaardeerd. 
a service hero....

Posted by diovangils on January 18, 2017 at 3:25 AM Comments comments (0)


a service hero.....
Rss_feed