Dio F.C.M. van Gils

Dio F.C.M. van Gils

Dio F.C.M
. van Gils

Blog

My personal experiences.......... 

view:  full / summary

Het jaar loopt ten einde

Posted by diovangils on December 29, 2018 at 8:05 AM Comments comments (0)

 

Aan mooie dingen komt soms een einde.......


Het mooie jaar AD 2018 loopt ten einde om nooit meer terug te keren. Ook mijn opdracht bij NCOI zit erop; afgesloten, afscheid genomen, klaar. Tijd om als afsluiting hiervan, even reflecterend en in dankbaarheid terug te kijken. Het was een prachtvol mooi jaar en een super opdracht. Ik heb weer veel mooie nieuwe mensen mogen ontmoeten en naast bekende situaties, weer nieuwe dingen mogen ervaren en bij het nekvel mogen pakken en onvermijdelijke en onverwachte zaken het hoofd mogen bieden.......We sluiten het jaar en de opdracht dus goed af: op naar 2019 en weer nieuwe uitdagingen en avonturen. het zal wederom een spannend jaar worden.


Ik wil bij deze iedereen dan ook alsnog van harte bedanken, die 2018 samen met mij tot een mooi en succesvol jaar hebben gemaakt. Bij de NCOI zou ik mijn team en al mijn collega’s dank willen zeggen voor de mooie samenwerking en de bereikte resultaten. In het bijzonder en niet op de laatste plaats de recruitment-afdeling van de NCOI, die mij in september 2017 via LinkedIn heeft gevonden en die samen met de directie mij deze mooie kans heeft geboden. Alle ingehuurde experts en bedrijven met wie ik, met veel geestdrift en enthousiasme, mooie kostenreducerende resultaten en een verbetering van de customer experience voor het NCOI klant contact center heb kunnen neerzetten, grote dank!   Daarnaast mag ik niet de bedrijven vergeten die mij (naast mijn werk voor NCOI), met veel vertrouwen hebben ingehuurd en waar ik het afgelopen jaar mooie communicatie trainingen heb mogen verzorgen. Dank ook aan alle vrienden, kennissen en LinkedIn relaties, die mij met regelmaat moreel ondersteunden, die mijn LinkedIn plaatsingen hebben gedeeld en geliked en last but not least, mijn partner die altijd voor een stabiel thuisfront zorgt.


Niemand kan zonder de steun, support en hulp van anderen, dat heeft voor mij het afgelopen jaar wederom uitgewezen. Samenwerken en in gezamenlijkheid je doelen bereiken is voor mij toch nog steeds het mooiste wat er bestaat. Tijdens deze trajecten mensen in al hun eigenheid en verschillen te mogen leren kennen is een werkelijk genot. De breedte van het sprectrum van de mensheid is een blijvende bron van inspiratie. Deze ervaringen vervolmaken bij voortduring mijn eigen mens-zijn. Ik groei en leer nog elke dag van mijn medemensen.


Enfin, genoeg gereflecteerd, voordat het echt sentimenteel wordt. Waar deuren sluiten gaan nieuwe open en ik voorzie dan ook alvast weer vooruitlopend op de feiten, een mooi 2019, met mooie nieuwe opdrachten en een goeie zingeving en invulling van mijn werkzame leven. Het zal weer niet altijd gemakkelijk zijn, maar dat maakt t voor mij niet minder uitdagend en aantrekkelijk. We gaan ervoor!


Ik wens iedereen welgemeend een zeer succesvol, mooi nieuw jaar, privé en zakelijk en vooral een gezond 2019 toe.
                                          
U past niet inhet profiel

Posted by diovangils on December 25, 2018 at 7:35 AM Comments comments (0)Er zijn anderen die beter in het profiel passen


Degenen die met regelmaat solliciteren en vooral diegenen die een leeftijd van boven de 40 jaar hebben bereikt, kennen de standaard reacties maar al te goed: "u past niet in het profiel" of  "we hebben andere kandidaten die beter in het profiel passen".


Vanaf begin december, toen de afronding van mijn opdracht bij de NCOI naderde (eind december), heb ik inmiddels, (tegen beter weten in, maar zonder spijt), op weer zo'n 40 sollicitatie annonces gereageerd, meest voor de functie van customer service manager of soortgelijke klantgerichte managemensfuncties. Een beroep wat ik inmiddels al sinds jaar en dag bij diverse bedrijven met succes heb ingevuld. Hierop heb ik intussen een 25-tal reacties terug gekregen en u raadt het wellicht al,  ik pas zonder uitzondering, nergens in het profiel. Curieus! Geen enkele reactie bood mij enig inzicht in het waarom of liet mij met een goed gevoel achter. Alemaal standaard copy-paste berichtjes zoals eerder benoemd.


Ik zeg, solliciteren tegen beter weten in, omdat ik na jaren en ettelijke en vele honderden sollicitaties gedaan te hebben, de ervaring heb nauwelijks ergens in het profiel te passen. Ik heb hier eerder al blogs aan besteed. Waarom solliciteer ik dan toch, zult u misschien denken? Nou deels uit een soort van plichtsbesef en omdat dit toch normaal de meestgebruikte manier is om aan een baan te kunnen komen. Anderzijds, omdat ik solliciteren wel een aardige bezigheid vind en nieuwsgierig ben hoe bedrijven en dan met name de HR afdelingen reageren op mijn sollicitaties. Bedroevend om te zien hoe weinig bedrijven echt aandacht hebben voor candidate experience (de ervaring van de kandidaat) en een afwijzing minimaal enigszins persoonlijk doen met respect voor het reageren en met enige dankbaarheid voor de interesse in de functie en het bedrijf. De komende jaren (na mijn pensioen) ben ik van plan om collega solliciterenden, die op welke manier dan ook, wat moeilijk in de markt liggen en nauwelijks ergens in een profiel passen te kunnen helpen aan een passende baan te komen. Ik doe door te solliciteren zogezegd ervaring op.


Gelukkig heb ikzelf een uitgebreid netwerk van prima professionele recruiters en headhunters, die mij kennen, weten wat ik kan en die een werkgever kunnen overtuigen, dat ik het geld meer dan waard ben; dat ik waarde toevoeg en mijn salaris ruim kan terugverdienen.  Die weten dat ik jonger ben dan mijn leeftijd in jaren: volledig bij de tijd ben en innovatief en meer enthousiasme, motivatie en energie heb dan velen die jonger zijn dan ik. Dat ik leef op veranderen en verbeteren en dat ik gepassioneerd ben over mijn vak. Dat ik bedrijven kan helpen in de transitie van achter de feiten aanlopen naar innovatief, beheersbaar en toekomstbestendig. Tegenwoordig zijn er bedrijven die mij zelf benaderen voor oplossingen en met de vraag of ik beschikbaar ben: bedrijven die aan mijn LinkedIn profiel en CV mijn ruime ervaring zien en daarin mijn grote waarde onderkennen: die mij uitnodigen voor een open gesprek en aan den lijve willen ervaren hoe en wat ik kan . 


Dames heren leeftijdgenoten (en jonger), alvast een tip van de sluier en een paar goeie raadgevingen van een ervaringsdeskundige : zorg dat je LinkdedIn profiel op orde is, doe ervaring op, niet alleen in werk, maar ook in solliciteren (elke sollicitatie is er een), werk aan je eigen merk, speel jezelf in de kijker, val op tussen het grauw, werk aan je netwerk (recruiters), blijf jezelf ontwikkelen, doe de dingen waar je energie van krijgt. Geloof in jezelf, je dijk aan ervaring en maak jezelf onafhankelijk,: lach om kortzichtigheid en luister vooral naar jezelf  ipv je omgeving.


......enfin iedereen die zoekend is naar een nieuwe baan en uitdaging, veel succes toegewenst met eventuele sollicitaties in de toekomst, wanhoop niet en als ik ergens mee kan helpen, let me know!!  Ik heb namelijk nog nooit stress gehad over een nieuwe baan of opdracht en er wordt ook nu alweer voorzichtig aan mijn deur geklopt: bedrijven die aan mijn staat van dienst zien dat ik wel degelijk in een profiel pas. HR afdelingen en HR medewerkers, die beter weten dan me met een snelle blik op een bepaalde stapel te laten belanden. Deze bedrijven moeten wel snel zijn, anders ben ik niet meer beschikbaar........  Per januari ben ik beschikbaar voor een nieuwe opdracht voor 24-32 uur (8 uur al ingevuld) en kan ik weer ergens starten........ call me.Past u in het profiel??....en hij zag dat t goed was.

Posted by diovangils on December 25, 2018 at 4:45 AM Comments comments (0)Hij keek terug en zag dat het goed was……Op het einde van het jaar word ik terugkijkend op mijn leven, vervult van een gevoel van grote dankbaarheid. Dankbaarheid over wat ik in mijn leven bereikt heb en wat ik allemaal in al die jaren als mens en beroepsmatig heb mogen leren en ervaren.De eerste 18 jaren: het fundament

Vanaf mijn vroege jeugd hebben mijn ouders mij een prima en bruikbare set waarden en normen meegegeven en mij geleerd respect te hebben voor alles wat leeft en voor mijn andere medeschepselen. Ze hebben in hun wijsheid de basis gelegd voor de mens die ik nu ben. Door hen grootgebracht met een grote verwondering, bewondering en respect en liefde voor mens en dier. Al vroeg leerden ze mij namelijk zorgzaam te zijn voor onze huisdieren. Van hen heb ik ook geleerd altijd bij alles wat je doet, rekening te houden met andere mensen en hun gevoelens, alsook het vermogen om echt empatisch en een gevoelsmens te kunnen (en te mogen) zijn. Om niet alleen en altijd vanuit jezelf te denken of te handelen, maar je altijd af te vragen hoe dat voor een ander is: wat je handelen voor een ander betekent. Egoistisch en egocentrisch gedrag werd er al vroeg bij wijze van spreken uitgemept. Dienstbaarheid, respect en rekening houden met anderen stonden centraal in mijn opvoeding.


Tussen mijn 18e en 30e levensjaar: volwassen worden

Vanuit een basisbehoefte om het leven en mijn omgeving mooier en aangenamer maken, koos ik voor een creatieve opleiding. Creativiteit bleek later te evalueren vanuit het creeren met mijn handen of het vastleggen van ideeen op papier, naar het altijd en voortdurend creatief zoeken naar de beste en mooiste oplossingen voor de uitdagingen die ik tegen zou komen in het persoonlijke leven en binnen mijn verdere beroepsmatige carriere. Omdat ik van mijn ouders naast een persoonlijkheid een goeie fysiek had meegekregen, werd ik tijdens mijn opleiding ontdekt als model.

Hoe om te gaan met verschillende mensen en het wezenlijke begrip voor andere mensen heb ik geleerd tijdens deze modellen-carriere. De basis om me flexibel te kunnen aanpassen aan weer elke dag nieuwe situaties, andere mensen en omgevingen is toen gelegd: me volledig dienstbaar en ondergeschikt te maken voor het uiteindelijk doel: de fotograaf, de klant, de foto, de modeshow, of de commercial. Ik was me bewust dat ik slechts een deel en onderdeel was van het geheel. Mijn vermogen om me in elke situatie te kunnen aanpassen en comfortabel te voelen werd vergroot. Van een in basis verlegen en bescheiden jongeman werd ik gedurende deze tijd meer zelfverzekerd, weerbaar en wereldwijs en volledig bewust van de omgeving waarin en waarbinnen ik functioneerde. Mijn bescheidenheid en dienstbaarheid waren mijn grootste kracht; ik stelde mij volledig in dienst en was daardoor een goed model. Internationaal werken in verschillende landen heeft daarnaast mijn horizon verbreed en maakte mij tenslotte minder verlegen en ik wist in elke situatie en binnen diverse culturen te functioneren en mezelf staande te houden. Ik verdiende goed en werd al snel zelfstandig. Mede daardoor kon ik vanaf scratch mijn eigen bedrijf starten.


Van mijn 28e levensjaar tot mijn 39e: hard werken, zoeken, groeien en carriere maken

Hard werken en in de breedste zin en met alle aspecten in de praktijk bedrijfsmatig bezig te zijn en een bedrijf uit de grond te stampen heeft mij praktisch veel waardevols gebracht. Ik heb anders leren denken over het bedrijfsleven en een andere kant mogen meemaken. Ik leerde commercieel en kosten-efficient denken en te acteren als een ondernemer en ik had met alle aspecten van een eigen bedrijf te maken als eenmanszaak. Later bracht personeel een nieuwe additionele dimensie. Ondanks dat dit bedrijf mij uiteindelijk een burn-out bezorgde en de laatste jaren voordat ik stopte met het bedrijf, mij mijn kwaliteit van leven kostte, kijk ik er positief op terug. Ik ben in die periode enorm gegroeid en ik besefte uiteindelijk dat ikzelf altijd verantwoordelijk ben voor mijn eigen geluk. Vanaf dat moment besef ik de kracht van positief denken; besef ik dat gezondheid en welzijn het allerbelangrijkst is in het leven. Zo werd ik als waardevol pakketje aan het bedrijfsleven afgeleverd. Een doordouwer, die nooit opgeeft, een harde werker die tot het gaatje gaat (doorgaan altijd maar doorgaan:  opgeven is en was geen optie). Een respectvol mensenmens, een creatieveling die positief en oplosingsgericht denkt en handelt. Eenieder die mij kent zal dit volmondig onderschrijven.


Vanaf mijn 40e: je bestemming vinden

Bij toeval kwam ik terecht op het klant contactcenter van destijds Libertel, parttime voor 2-3 dagen in de week. Ik mistte het contact met mensen en klanten en de hectiek binnen mijn eigen bedrijf enorm en dat vond ik daar terug. De rest is geschiedenis; mijn eerste stappen in klantcontact waren gezet en ik vond er volledig mijn draai: nu alweer vele jaren geleden. Alles wat ik geleerd had, viel daar op zijn plek. Deze snelveranderende wereld trok me aan en geeft me nog steeds veel energie. Het heeft met mensen te maken, het werkgeluk van medewerkers, met klanten en het geven van een zo goed mogelijke ervaring. Zaken die ik al in mijn vroege jeugd heb meegekregen en die daarna verder zijn ontwikkeld. Bij Libertel en later Vodafone leerde ik binnen een jong en nieuw innovatief bedrijf met grote snelheid veranderen in een voortdurend veranderende markt: elke dag was er anders dan de vorige. Bij mijn Telegraaf periode, leerde ik een veel conservatievere verandercultuur kennen en zag ik dat het vermogen voor bedrijven om snel te veranderen en aan te kunnen passen niet altijd vanzelfsprekend was. Veel hakken in het zand. Al de bedrijven waar ik daarna afdelingen mocht managen, waren steeds volledig anders. Ik voelde me binnen elke omstandigheid thuis en bleek me gemakkelijk aan te kunnen passen, want dat had ik geleerd. Ik genoot er zelfs enorm van, dat het elke keer volledig anders was en dat ik de veranderingen samen met mensen steeds weer voor elkaar kreeg.


De laatste 10 jaar:  de opgedane ervaring optimaal gebruiken

De laatste tijd werk ik vooral als interim verander- en verbeter-manager binnen klantcontact. Ik kan daarin alles wat ik in mijn leven geleerd heb een op een gebruiken. Het past als een handschoenen en inmiddels hebben een aantal andere zaken zich toegevoegd aan mijn passende handschoen. Het vak heeft te maken met zo efficiënt en lean/agile en kostenreducerend mogelijk te werken, binnen het scala van de mens-en klantbehoeften: iets wat ik volledig begrijp vanuit mijn eigen bedrijfskundige ervaring. Het belang van commercieel en van innovatief denken, binnen een voortdurende veranderende bedrijfstak. Zorgen dat je de feiten voorblijft en niet reactief wordt in het oplossen van problemen, die ontstaan omdat je niet snel genoeg je bedrijfsvoering hebt aanpast .Het inzien van het belang van voortdurend en snel veranderen en verbeteren, past zo volledig bij mij en mijn basis persoonlijkheid en hoe ik me heb ontwikkeld. Het is dus niet zo vreemd dat ik me in de wereld van klant contactcenters thuisvoel en dat op tijdelijke basis verbeteren en veranderen, binnen verschillende branches en met verschillende producten en culturen mij zo past. Het geeft mij energie en de mogelijkheid om te blijven leren en ontwikkelen en daarmee organisaties te helpen groeien op de goeie manier.Rest mij dankbaarheid: voor wat ik ben en wat ik heb en voor mijn leven. Voor het gevoel voor mensen wat ik van mijn ouders in basis heb meegekregen, de bedrijfskundige ervaring daarna en het commercieel gevoel vanuit mijn eigen bedrijf: het innovatieve en het veranderen en verbeteren vanuit het bedrijfsleven en de klantcontactwereld.
is de manager overbodig?

Posted by diovangils on December 17, 2018 at 4:20 AM Comments comments (0)

Een goeie manager maakt zichzelf overbodig!


Een manager, die werkt aan zijn eigen overbodigheid heeft altijd werk. Het klinkt misschien raar, maar door het laten excelleren van je medewerkers, het geven van vertrouwen en het laten groeien naar zelfstandigheid en zelfsturendheid cq zelfvertrouwen maken je als manager uiteindelijk overbodig. Het beleggen van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en het elimineren van micro-management is hierbij van het grootste belang. Dat zou het doel moeten zijn van elke manager, want dit is de ultieme vorm van managen, wat mij betreft. Leer je medewerkers het belang van continuous improvement, lean denken en kritisch kijken naar processen en werkzaamheden en ze zullen uiteindelijk zelfstandig hun plannen kunnen maken en hun doelen bereiken. Daarmee kun je het als manager loslaten en je aanpak weer met succes elders toepassen.


Het uiteindelijke succes wordt bepaald door de collectieve ambitie van het team en de mate waarin die gezamenlijke ambitie ook echt aansluit op de persoonlijke ambities van de teamleden. Het is aan de manager, om het proces van die collectieve ambitie te begeleiden en stroomlijnen. Dat zal voor menig manager even wennen zijn. Een collectieve ambitie en het leren van een team om zijn eigen ambities waar te maken (en niet die van de manager), zal tot het nodige succes leiden. Natuurlijk moet je afspraken maken met je team, kaders stellen. Maar daarbinnen moeten teams in staat zijn zelf keuzes te maken.


Wat blijft er dan nog over voor een manager, als het team zijn eigen keuzes kan maken? Zogenaamde disruptie! Verstoor de kaders en de vaste patronen, laat teamleden creatief buiten de gebaande paden denken. Leer ze op deze manier strategisch denken. Want als je dat als manager niet doet, dan doet je concurrent het wel. Daar ligt een schone taak voor iedere manager, op weg naar de eigen overbodigheid.


Managers die zichzelf overbodig maken hebben altijd werk, in tegenstelling tot de discussie, die momenteel veel opgang vindt, van de zogenaamde overbodige managers.


De arrogantie en kortzichtigheid (of wellicht angst) van sommige managers loopt dit proces in de weg. “Zonder mij bakt mijn team er helemaal niks van, dus zelfs als ik dat al zou willen, ik zal nooit overbodig zijn. Mijn team kan niet zonder mijn leiding.” Naar mijn idee is het zichzelf overbodig maken de belangrijkste taak van een goeie manager. Haantjesgedrag werkt daar dus niet.


Ik heb me in elk geval vaker overbodig gemaakt en na een tijdelijke job, de continuiteit kunnen garanderen.


Management moet zich aanpassen: artikel MT:  https://www.mt.nl/management/manager-moet-zich-aanpassen-of-uitsterven/46841
Wat een mooi vak!

Posted by diovangils on December 16, 2018 at 5:35 AM Comments comments (0)


Wat een mooi vak.


Wat een mooi vak is interim management toch en wat heeft dit vak mij intussen verrijkt. Enorm veel geleerd door in zoveel verschillende mooie, maar totaal verschillende, branches te mogen werken en al die totaal verschillende culturen te mogen meemaken. De uitdaging was steeds om met elke cultuur te kunnen en te leren omgaan. Alle bedrijven en branches waarin ik gewerkt heb, waren echt totaal verschillend en elke branche en product was op zijn eigen manier prachtig. Telecom en media, onderwijs, zorg, data en automatisering en automotive, zijn duidelijk hele andere werelden, met elk hun eigen cultuur. Of het nu BtoB of BtoC was, een groot bedrijf of afdeling of een klein bedrijf. Groothandel, retail of e-commerce. Het heeft mij een allround ervaring gegeven en geleerd om in elke omgeving en omstandigheid te kunnen acteren en het beste naar boven te halen en veranderingen en verbeteringen door te kunnen voeren. Soms was de veranderingsgezindheid en snelheid ingebakken in het bedrijf. Een andere keer stonden alle hakken in het zand en had ik het gevoel te moeten manoeuvreren als een immense olietanker, die de andere kant op moest. Ik heb werkelijk alles leuk gevonden en elke branche omarmd: hoe mooi is t als je uiteindelijk zelfs die olietanker kunt keren en je de grootste uitdagingen uiteindelijk kunt pareren.


Een mooi vak dus, wat je wel moet kunnen: een aantal eigenschappen zijn daar wel voor nodig: veranderen en verbeteren moet intrinsiek in je bloed zitten. Een stukje volharding, positiviteit en enthousiasme zijn als basis broodnodig, je moet gepassioneerd open staan voor vernieuwing en creatief in oplossingen de uitdagingen aangaan. De drang naar efficiency (lean) en het zo optimaal mogelijk en werkzaam maken voor medewerkers en klanten is essentieel. Voor bedrijven is voortdurend en met snelheid veranderen van levensbehoud (continuous improvements). Doe je dit niet volcontinue, dan loop je al snel achter de feiten aan met alle gevolgen van dien. Als je je cultuur niet aanpast, verlies je het pleit. Er is een ding wat niet meer veranderd en dat is continue veranderen en aanpassen aan een snel veranderende wereld en in mijn geval veranderende medewerkers en klantwens. Innovattief en klantgericht automatiseren is key om efficient te kunnen werken.


Ik heb al eens eerder gezegd dat de branche voor mij van ondergeschikt belang is en dat ik maar een branche heb in mijn vak van interim manager customer contact en dat is mensen en klanten. In elke branche of bij elk bedrijf werken de basisbeginselen van menselijk contact en menselijke psychologie. Ondanks dat klanten (en ook medewerkers) fractioneel per branche verschillen is de basisaanpak hetzelfde.


Enfin een frisse blik op je klantcontact nodig? Bel me, ik kan helpen.
 

kandidaat experience

Posted by diovangils on December 12, 2018 at 9:35 AM Comments comments (0)


Kandidaat experience


Customer experience en Emloyee experience (CX en EX), zijn voor mij dagdagelijkse onderwerpen en horen een op een bij mijn mooie vak. In toenemende mate wordt momenteel ook de cadidate experience een hot topic binnen veel HR afdelingen en bij recruiters. Dit om een solliciterende en eventueel af te wijzen kandidaat een prima ervaring te bezorgen en een goed gevoel na het solliciteren. Er is in dit kader inmiddels best al veel gezegd over de standaard replies en afwijzingen op sollicitaties, die vaak niet getuigen van veel interesse in de kandidaat of waardering voor de solliciterende. Erg jammer en een gemiste kans naar mijn gevoel. Uitzonderingen zijn er natuurlijk. In toenemende mate begrijpen bedrijven het belang van een positieve candidate experience. HR managers die snappen dat een reactie op een sollicitatie en een eventuele afwijzing met wat simpele ingrepen persoonlijk en respectvol te maken is en daarmee een prettiger gevoel achterlaat bij de aspirant kandidaat, die moet worden afgewezen. Niet alleen klanten en medewerkers zijn dus belangrijke ambassadeurs van een bedrijf, maar ook sollicitatie kandidaten. Het belang is dus best groot.


In een eerdere blog heb ik al eens een prima voorbeeld besproken van zo'n prettige en mooie persoonlijke en respectvolle reactie op een van mijn eigen sollicitaties. Dat bedrijf staat dus vanaf dat moment nog hoger in mijn waarderings-vaandel. Ik ben door deze positieve ervaring absoluut een positieve ambassadeur voor dat bedrijf. Werkgevers en HR afdelingen zou ik dan ook met dit betoog dringend willen verzoeken af te stappen van de standaard copy-paste antwoorden zoals bijvoorbeeld "we hebben kandidaten die beter in het profiel passen" .... Leg dan minimaal even uit waarom je vindt dat iemand niet in het profiel past. De sollicitant heeft kennelijk wel een overeenkomst gezien en denkt daar dus waarschijnlijk anders over. Het kost ietsje meer tijd, maar dan heb je wel een tevreden kandidaat ervoor terug en een wederzijds goed gevoel. Hr medewerkers hebben namelijk de H van Human in hun functienaam en ik vind het omgaan met sollicitatie-kandidaten dan ook een uigelezen kans om deze menselijke kant te laten zien en de H waar te maken. Ben creatief, respectvol, persoonlijk en sympathiek ook (en vooral) als je moet afwijzen. Verras de kandidaat in positieve zin en verwordt niet tot een afwijsrobot.


Ik heb ook al eens melding gemaakt dat ik inmiddels de ervaring heb, dat solliciteren voor mij niet werkt, omdat ik kennelijk werkelijk nergens in het profiel schijn te passen. Hilarisch vind ik dat ik 100 sollicitaties kan doen en ik steevast bijna altijd dezelfde eenheidsworst reactie krijg en ik kan me voorstellen dat dat zwaar frustrerend is voor sommige sollicitanten (= bad experience). Voor mijzelf valt dat wel mee, want het heeft me to nu toe niet gehinderd in het vinden van leuke banen en opdrachten. Het beste van de grap is nog wel, als ik door een recruiter die mij persoonlijk kent, wordt voorgesteld ik kennelijk wel beter in het profiel pas. De eerlijkheid gebiedt mij hierbij te melden dat ik met enige regelmaat hoor dat het ook daar voorkomt dat de werkgever aan de bemiddelende recruiter expliciet of wat minder expliciet, meldt dat ie me te oud vindt (foei!!) en dat de recruiter dan wat overtuigingskracht moet tonen, door te melden dat als de werkgever een gesprek met me heeft gehad hij mijn werkelijke leeftijd te zien krijgt en gecharmeerd zal zijn door mijn passie, enthousiasme, kennis, ervaring en kunde.  Mede door deze eigenschappen en de gedurende de jaren onderweg opgedane zaken, pas ik dan wel in het gewenste profiel en word ik vaak aangenomen. Enfin het is de story of my life, het hoort erbij en is al lang geleden geaccepteerd. Dit is dus dan ook beslist geen klaagzang: Ik wil niet dat dit zo overkomt en het Is ook niet nodig want er blijven klaarblijkelijk genoeg weldenkende werkgevers en capabele HR managers, die zien dat ik waarde zou kunnen toevoegen binnen hun bedrijf. Dat zijn ook de bedrijven waar ik voor zou willen werken. Ik heb gelukkig nog nooit lang tussen opdrachten of jobs op de bank gezeten en tot nu toe veel mooie opdrachten en jobs in dankbaarheid mogen doen.


Vandaag in een moment van zwakte, kon ik het niet laten, want ik ben ook maar een mens tenslotte, om mijn geringe, maar toch aanwezige frustratie omtrent de omgang met kandidaten, op lichtvoetige edoch enigszins belerende en ietwat cynische manier te uiten in een weerwoord op een afwijzing voor de functie van manager customer service bij een bedrijf in Geldrop (mijn geboorteplaats): een bedrijf, onder de rook van ons ouderlijk huis, waar wijlen mijn moeder vroeger nog gewerkt heeft en waarmee ik dus opgegroeid ben. Ik heb hierover gereferreerd in mijn motivatiebrief en het was dus een mooie mogelijkheid of kapstok om ondanks de afwijzing op aan te haken op een positieve manier. Niet dus, gemiste kans. De reactie en afwijzing kwam mede door deze emotie extra hard aan en liet me achter met veel vraagtekens. Laat me dan minimaal even weten waarom ik niet in het profiel pas, temeer natuurlijk omdat ik ervan overtuigd ben dat ze voor deze functie geen beter passende kandidaat dan mijzelf kunnen krijgen (ietwat zelfingenomen, I know, maar laat me svp mijn gedachte, want die is wel van enig belang voor me, in het kader van mijn zelfvertrouwen, ......met vriendelijk dank daarvoor). 


Heronder vindt u de reactie van het bedrijf (die ik al snel binnen een uur na mijn sollicitatie binnenkreeg, waarschijnlijk onder het motto weg=weg). Gevolgd door mijn ietwat cynische en kribbige antwoord: ik moet zaken die niet goed gaan in het kader van customer, employee en ook candidate experience toch aan de kaak kunnen stellen vanuit mijn professie?  Let ook nog even op het verschillende lettertype in de aanheft (copy paste).  


van: XXXXXXXX

Verzonden: woensdag 12 december 2018 15:27

Aan: [email protected]

Onderwerp: Sollicitatie Manager Customer Service XXXX Nederland


Beste heer Van Gils,

U heeft gesolliciteerd naar de functie van Customer Service Manager bij XXXX Nederland via Intermediair.

Wij hebben de ontvangen sollicitaties gelezen en geselecteerd aan de hand van de ontvangen informatie en deze getoetst aan de door ons gestelde criteria.

Helaas behoort u niet tot de kandidaten die wij gaan uitnodigen voor een eerste gesprek.

Wij zijn van mening dat wij andere kandidaten gevonden hebben die beter passen in het door ons geschetste functieprofiel met meer directe en relevante werkervaring.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze organisatie heeft gesteld en wensen u veel succes bij het zoeken naar een passende functie.

Met vriendelijke groet / with kind regards,

XXXXXXX

HR Adviseur


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo XXXXX

Dank voor je terugkoppeling: vind het erg jammer dat ik niet in het profiel pas, ik had daar namelijk een ander beeld bij gebaseerd op het door u verstrekte profiel. Desondanks wens ik u oprecht veel succes met het vinden van de juiste en passende kandidaat voor deze mooie functie.


.... enne ik kan mij niet beheersen even het volgende toe te voegen: dat andere kandidaten beter dan ik in het profiel passen klopt echt niet hoor, (of het profiel klopt niet): ook denk ik persoonlijk dat u moeilijk iemand zult vinden met meer relevante ervaring als ik, met mijn staat van dienst. Ik zou het dus plezierig vinden qua kandidaat xperience als u mij niet in wanhoop zou achterlaten met een voor mij onbevredigende standaard e-mail. Zou het bijzonder waarderen als u zou kunnen uitleggen wat er dan precies niet past. Daar heb ik namelijk wat aan. Dan laat u ook daarmee even duidelijk zien dat u zich daadwerkelijk in mijn profiel heeft verdiept en mijn reactie serieus neemt. U waardeert daarmee de moeite die ik heb genomen en de interesse in uw bedrijf en laat u mij dus met een beter gevoel achter, ook over uw bedrijf. Het is toch fijn om er weer een positeve ambassadeur bij te hebben ondanks de geleden pijn van de afwijzing?

Groeten DioDe reactie is gekomen (wederom erg snel):

Wo 12-12-2018, 16:26

Beste Dio,

We hebben onder andere kandidaten gevonden die onder andere ervaring hebben binnen de Retail branche, waar onze voorkeur naar uit gaat.

Wegens privacy redenen ben ik niet in de gelegenheid deze profielen nader met u te bespreken.

Met vriendelijke groet / with kind regards,  XXXXX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste XXXXXX,

Dank voor uw uitleg. Als u mijn brief, cv en website goed had bekeken en gelezen had u gezien dat ik onder andere OOK ervaring heb in onder andere Retail. Wellicht heeft u daar in de snelheid overheen gekeken?

XXXX lijkt ondanks mijn vroegere positieve emotionele binding met het bedrijf (zie mijn sollicitatiebrief), niet een passend bedrijf voor mij, dat heeft u in elk geval goed gezien. Dank daarvoor.

Met vriendelijke groet en een fijne avond toegewenst en nogmaals succes wensend met het invullen van de functie.

Dio van GilsEigenlijk weet ik al sinds lang, dat het absoluut zinloos is op deze weinig inspirerende reacties op sollicitaties te reageren, maar ik kon het even niet laten....


 


Koffietje doen?

Posted by diovangils on December 11, 2018 at 7:15 AM Comments comments (0)

Wie wil er koffie met me drinken?


Omdat mijn huidige opdracht per eind december 2018 is geeindigd en ik eigenlijk in januari / februari wel weer snel aan de slag wil, heb ik volgende mededeling en verzoek op LinkedIn geplaatst:


Wie wil binnenkort eens een kop koffie met me doen, om te zien waar en hoe ik kan helpen de klantgerichtheid en medewerkerstevredenheid (CX en EX) te verbeteren? Na eind december heb ik tijd omdat ik dan mijn huidige opdracht bij NCOI afrond. Sta vanaf  januari/februari 2019 open voor elk aanbod en suggestie voor een (tijdelijke) job of interim opdracht.


Inmiddels heb ik al met een aantal gerespecteerde recruiters van enige naam en faam koffie gedronken. Even persoonlijk eye to eye contact is altijd goed, om een goed beeld van mij, mijn kwaliteiten en werkwensen te krijgen en te zien wie of wat ze eventueel zullen bemiddelen. Het lijkt me een noodzaak te weten wie ze bij een bedrijf als kandidaat voorstellen en om de meest optimale match te kunnen maken. Steevast krijg ik na het contact en het koffiedrinken terug dat ik buitengewoon en opvallend gepassioneerd en gedreven ben als het gaat om klanten en mensen en mijn vak. Ook mijn positieve energie en enthousiasme vallen op.  Nou dat is mooi om te horen en we gaan weer zien wat het uiteindelijk oplevert.     

Ik ben al een expert op koffie en koffiedrinkgebied  (bijdrage aan reclamecampagne DE  2017-2018 )If you think good employees are expensive, try bad employees.

Posted by diovangils on November 8, 2018 at 5:50 AM Comments comments (0)

If you think good employees are expensive, try bad ones!

OVERQUALIFIED EMPLOYEES: You Get MORE than what you pay them for!
Dit is een post van Oleg Vishnepolsky (CTO Daily mail en Metro.co.uk), een belangrijke influencer op LinkedIn over overgekwalificeerde employees, en waarom afwijzingen met als reden overgekwalificeerd nogal kortzichtig zijn.......... Het mag duidelijk zijn dat ik al vaker  onder het vakje "overgekwalificeerd" ben geplaatst, wat bijzonder egostrelend is moet ik zeggen.


"Oleg, I would never hire an overqualified candidate, they are too expensive !" - from my mailbox.


Firstly, please consider this chart.

This chart applies to every profession, but it is most pronounced in technical, teaching, medical, law enforcement, sales, recruitment, management, among others:


This chart is supported by multiple studies.


On how many points do you agree ?

1) There are no overqualified employees, only under-reported age discrimination.

2) Great employees can solve problems you did not even know existed.

3) You hire them not to tell them what to do, you hire them so they can tell you what to do.

4) "Overqualified" employees are only overqualified for insecure bosses. For good leaders they are rock stars who will make everyone in the team look great.

5) Instead of calling them "overqualified" consider calling them "someone who will help us to change course", "someone who we all can learn      from", "someone who will make a great difference".Op zoek.......

Posted by diovangils on November 4, 2018 at 6:50 PM Comments comments (0)

Op zoek naar een nieuwe opdracht:


De afronding van mijn opdracht bij de NCOI nadert ( eind dec 2018 ), tijd om het recruitment netwerk te gaan informeren dat ik per januari/februari 2019 weer beschikbaar ben voor een nieuwe tijdelijke opdracht. Ik heb nou eenmaal de reputatie hoog te houden, dat ik altijd betrekkelijk snel na de afronding van een opdracht, weer aan de bak ben. Dit is namelijk tot-nu-toe steeds en met succes gelukt. Enigszins raadselachtig  dat ik daarvoor vaak geprezen wordt en dat mijn omgeving daar met enig respect op reageert. Velen hebben zich afgevraagd hoe het toch mogelijk is dat ik, in weerwil van economische schommelingen, niet altijd helpende wetgeving en mijn oplopende leeftijd van ruim boven de 40, steeds zo snel opnieuw aan de bak kwam en nog steeds kom. Ben ik hierdoor een uitzondering op een regel die er blijkbaar schijnt te zijn? Hoor je na je 40e wel steeds snel weer aan het werk te komen? Begrijp van mijn omgeving dat dat niet zomaar vanzelfsprekend is.


Wat is dan het ultieme geheim, dat het mij wel steeds lukt?  Ik zal dan wel iets goed doen dunkt me. In elk geval ontbreekt het mij niet aan een onmetelijke passie voor mijn vak en liefde voor mens en klant. Mijn enthousiasme en drive om het voor bedrijven, medewerkers en klanten beter te maken hebben mij in deze geen windeieren gelegd. Ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is in mijn zoektochten. Het hoort bij mijn positieve natuur en ik schijn dat dan ook uit te stralen. Ik weet inmiddels wat ik kan en dat breng ik over op de een of andere manier. Dat en mijn tomeloze energie hebben me volgens mij steeds geholpen om werkgevers van mijn kunnen en toegevoegde waarde te overtuigen. Door mijn enorme ervaring en bedrijfskundig en procesmatig inzicht ben ik steeds in staat gebleken om snel de vinger op de pijnlijke plekken te leggen en te schakelen om de gewenste verbeteringen in te zetten, zowel operationeel als strategisch en tactisch, zowel procesmatig als met medewerkers. Ja, het kost dan ook wat meer aan geldelijke investering (en wellicht moed?) voor een bedrijf, ervaring en snelheid moeten nou eenmaal wat opbrengen. De opbrengsten aan de andere kant van de balans wat betreft efficiëntie zijn vaak uiteindelijk vele malen hoger. Ik zeg altijd " een salaris moet minimaal worden terugverdiend" en ook 'de cost gaat voor de baet' uit (basisprincipe voor ondernemen). 


In elk geval leert inmiddels de ervaring dat solliciteren betrekkelijk weinig zoden aan de dijk zet. Ik heb daarin dezelfde ervaring als vele anderen van boven de 40. Van de honderden sollicitaties wordt slechts een deel beantwoord en de rest wordt meestal beloond met het standaard antwoord dat anderen beter in het profiel passen (of dat je overgekwalificeerd bent). Minder dan een minimaal percentage wordt door een enkele ruimdenkende werkgever gehonoreerd met een uitnodiging voor een 2e gesprek en als er dan de keuze is tussen 2 goeie kandidaten, wordt de jongste uiteindelijk verkozen. Uit 5 van deze gesprekken volgt gemiddeld dan een dienstverband.... nou dan wordt het toch echt een geval van big numbers. De hulp van een goed netwerk en de voorspraak van recruiters die mij goed kennen en zich hebben verdiept in mijn ervaring, kennis en kunde, is wél succesvol gebleken. Zij kunnen een werkgever overtuigen van het feit  dat ik veel meer ben dan het nummertje achter mijn naam en dat ik juist door mijn ervaring en persoonlijkheid de juiste man ben voor de job. Tegenwoordig word ik zelfs met enige regelmaat door HR medewerkers, recruiters of headhunters pro-actief gebeld of ik beschikbaar ben. Het zal de (economische) tijdsgeest wel zijn, die wat wind in deze zeilen blaast.


Een bepaalde tijd flinke ervaring inhuren, om de basis goed en efficiënt te re-organiseren en daarna een jonge high potential (bijvoorbeeld een teamleider, die toe is aan een volgende stap en, niet geheel onbelangrijk, .....die wat goedkoper is) te coachen en op te leiden, is de manier en werkwijze, die ik al ettelijke malen met succes heb kunnen en mogen toepassen. Zo wordt met een initiële investering, de continuïteit uiteindelijk gegarandeerd en het geinvesteerde geld uiteindelijk terugverdiend. 


Het verbeteren van medewerkers- en klanttevredenheid en het op een zo efficiënt mogelijke manier afhandelen van klantcontacten (ook innovatief en toekomstbestendig), zonder in te boeten op aandacht en hospitality en aandacht voor diezelfde klant en medewerkers en daarnaast het scheppen van de juiste en meest optimale randvoorwaarden en een fijne werkomgeving, zijn mijn core business. Het coachen van mensen en teambuilding, samenwerken en alle neuzen met enthousiasme dezelfde kant op in veranderingen en aanpassingen, mijn kracht en passie. Daar kom ik graag en met enthousiasme mijn bed voor uit!


Waar kan ik terecht om deze genoemde zaken weer toe te passen?  Waar kan ik helpen, de nodige waarde toevoegen en eer behalen?  Wie huurt mij per 1 januari in?  Kortom wie helpt mij om wederom mijn reputatie van uitermate geslaagde werkzoekende, die steeds snel aan de slag komt, weer te bevestigen. Zodat ik na mijn pensionering, werkzoekenden met enige afstand tot de woningmarkt zou kunnen trainen en helpen naar succesvol solliciteren en mezelf als voorbeeld kan neerzetten.?

Even wat wezenlijke tips voor leeftijdsgenoten op een rijtje:

1. Passie en enthousiasme voor je werk en je vak (allerbelangrijkst: dus straal dit uit)

2. Weet wat je kunt: zeker zijn over wat je kunt en wat je meebrengt (houding en uitstraling): je kost wellicht wat, maar je hebt ook grote waarde

3. Je CV overzichtelijk en op orde (basis); met goeie energieke, vriendelijke en professionele foto

4. Je LinkedIn profiel op orde (foto)

5. Referenties op LinkedIn (van collega's en eerdere bazen en werkgevers; ga hier actief achteraan)

6. Een flink en goed netwerk op LinkedIn (bijvoorbeeld relevante recruiters); maak contact!

7. Dagelijkse aandacht en activiteit op LinkedIn (feliciteren, postings, blog; dagelijks een halfuurtje)

8. Werk aan je merk (laat jezelf zien)

9. Actief contact met je netwerk (ga koffiedrinken met recruiters, laat je zien, zorg dat ze je kennen)

10. Blijf solliciteren, ondanks dat anderen schijnbaar beter in het profiel passen. Zie het als een ongoing uitdaging en blijf positief.

11. Laat goed zien welke waarde jij kunt toevoegen en waarmee jij een bedrijf kunt helpen

Drukdrukdruk

Posted by diovangils on October 29, 2018 at 2:00 AM Comments comments (0)

Drukdrukdruk met de laatste eindjes:


Weer een aantal mooie zaken kunnen regelen binnen mijn ad interim opdracht bij de afdelingen Studiebegeleiding en Studieservice van de NCOI. De bereikbaarheid en snelheid van opnemen laten een mooie verbetering zien. De kwaliteit en eenduidigheid van onze gesprekken zijn verbeterd, door de invoering van een kennisbank en het aanpassen van ons inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Ziekteverzuim en uitstroom zijn gemiddeld teruggebracht en de doorstroom binnen het bedrijf is gestimuleerd en toegenomen. De onderlinge samenwerking tussen de verschillende teams en ook met andere afdelingen laat mooie ontwikkelingen ten goede zien en het team van Teamleiders is zelfstandiger en meer zelfsturend: ze zijn binnen een jaar gegroeid en door mij gecoached van junior teamleiders naar senior teamleiders. Het klachtenproces is goed ingericht met het doel een beter inzicht te krijgen in het aantal en soort klachten met het doel te kunnen verbeteren. Daarnaast zijn we middels fte management beter in staat om onze piekmomenten (studie startmomenten) efficienter te kunnen handelen.


Momenteel ben ik druk bezig om in de laatste maanden van mijn opdracht nog een aantal zaken te regelen en af te ronden binnen mijn huidige opdracht bij de NCOI: een opdracht die eind december zal eindigen en waar nog een aantal belangrijke zaken dienen te worden afgerond. Narrowcasting is inmiddels ingericht op de afdeling studiebegeleiding. Dwz er zijn monitoren opgehangen op de werkvloer, waarop de actuele cijfers, wachtenden, bereikbaarheid en service levels te zien zijn. Dit om het bewustzijn van medewerkers te verbeteren en daarmee de service. Daarnaast wordt in het kader van selfservice en onze klant en studenten aan de knoppen (24/7 service) een chatbot ingericht. Voor eind december zal er een eerste mooie versie beschikbaar zijn voor de klanten.  Veel zaken ingeregeld om de klant 24/7 en zelf meer aan de knoppen te krijgen en om een stukje callreductie voor elkaar te krijgen. Om onze processen en communicatie met de klant te verbeteren, wordt de customer journey uitgewerkt en zullen we dientengevolge een aantal verbetertrajecten starten om de klant nog beter te kunnen bedienen.


Naast nog een aantal andere efficiëntie-slagen zal ik voor eind december natuurlijk verder druk zijn met de overdracht aan een nieuwe interne manager voor de afdeling.


Per 1 januari 2019 ben ik dan zoals al eerder aangekondigd weer beschikbaar voor een nieuwe opdracht binnen klantcontact; opdrachten waar verandering en verbeteren de sleutelwoorden zijn. Ik heb dan nog zo’n 2,5 jaar te gaan voor mijn pensionering en zou graag nog ergens als sluitstuk op mijn mooie carrière, flinke waarde willen toevoegen, voor 2,5 jaar in vaste dienst of via een kortlopende (ZZP) opdracht of opdrachten. Ik breng een dijk aan bedrijfskundige ervaring mee, met name in klantcontact en customer experience.


 

Rss_feed