Dio F.C.M. van Gils

Dio F.C.M. van Gils

Dio F.C.M
. van Gils

Blog

Gelijkwaardigheid.....

Posted by diovangils on January 30, 2019 at 4:40 AM


Management vanuit gelijkwaardigheid.....


Bij sollicitatiegesprekken wordt mij vaak gevraagd, hoe ik veranderingen zo soepel en schijnbaar zonder al teveel problemen, voor elkaar krijg. Het antwoord is dat ik simpelweg de meest elementaire principes van veranderen toepas en dat het succes dan vanzelf volgt. Beheersing en gebruik van die principes en het samengaan van een begrip voor de menselijke psyche en respect voor je medewerkers, heeft bij mij altijd goed gewerkt.


Vaak zie ik bedrijven en managers worstelen met het veranderproces. Voor veel bedrijven en managers schijnt het toch een ingewikkelde materie te zijn en maar al te vaak stranden deze veranderpogingen ergens halverwege en zonder succes. Medewerkers met veel vraagtekens en in wanhoop en stress achterlatend. De naar mijn idee simpele basisprincipes van veranderen zijn dan niet of niet goed toegepast en de doelen worden dan niet behaald. Met grote ontevredenheid en uitval van mensen tot gevolg. We moeten daar naartoe en dus nu rennen allemaal, werkt nou eenmaal niet.


Vanuit mijn ervaring is de meest effectieve manier om veranderingen redelijk soepel door te voeren, door je medewerkers in gelijkwaardigheid, met vertrouwen en actief te betrekken bij de verandering. Het einddoel en het WAT duidelijk te hebben alsook het WAAROM (de reden).  Daarna kan de vraag worden gesteld HOE gaan we het uiteindelijke doel en deze verandering samen bereiken en doorvoeren. Daarbij betrek je iedereen en prikkel je de creativiteit binnen het team/afdeling cq maak je gebruik van de vaak grote know-how van je mensen. Hoe vaak hebben ze me positief hierin verrast. Hoe vaak kwamen ze met out of the box oplossingen en hoe vaak werden ze zelfs enthousiast over de uitdaging en de verandering. Maak het proces vooral leuk en beloon creatief meedenken (minmaal met complimenten en waardering)!  Zelf als het WAAROM is dat er meer efficiency moet worden bereikt en het banen zal gaan kosten, kun je dit op een eerlijke open en respectvolle manier doen.  Beter dan je medewerkers in onzekerheid zelf te laten gissen wat er zal gaan gebeuren, want dan belanden alle hakken gegarandeerd diep in het zand.


Het is waarschijnlijk een open deur, maar het grootste effect krijg je als de communicatie en houding van de manager, ten opzichte van medewerkers een respectvolle en gelijkwaardige is. Niet hiërarchisch of directief, maar op voet van gelijkwaardigheid. De mate waarin vanuit de manager vertrouwen en ruimte wordt gegeven aan de medewerkers en hun actieve bijdrage aan het gezamenlijke doel is hierbij essentieel. De manager geeft slechts richting en begeleidt het proces. Ikzelf doe dat met een inspirerend enthousiasme, want dat helpt ook. Ondanks dat genoemde zaken in elk geval voor mij een evidente en meerdere malen ervaren waarheid is, zie ik veranderingstrajecten in mijn omgeving toch vaak misgaan of maar deels succesvol zijn. De gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de manier waarop we de reis gaan maken naar het einddoel is essentieel.


Als de medewerker twijfelt aan zijn bijdrage, meerwaarde of hoezeer zijn betrokkenheid nodig is voor het succes, zal de medewerker wellicht voortijdig afhaken of vanaf het begin avers zijn.  Veranderen blijft voor veel mensen bewust of onbewust nog best een spannende uitdaging en flinke hobbel, waarbij het risico dat de negatieve kanten van veranderen de boventoon gaan voeren, groot is. Er mag geen twijfel zijn, geen onduidelijkheid. Veranderen is nou eenmaal nodig in deze snel veranderende wereld en moet dus leuk zijn en de uitdaging zal een positieve moeten zijn. Veranderingsgezindheid moet een grondhouding zijn of worden binnen afdelingen en organisaties.


Communiceer en vier met elkaar elke positieve stap in de goeie richting naar het einddoel. Complimenteer als het goed gaat en geef richting en stuur bij als dat nodig is. Behandel iedereen als gelijkwaardig en laat ze binnen dit proces groeien in hun zelfvertrouwen. Maak iedereen verantwoordelijk voor hun eigen acties en projecten en laat ze desnoods op hun bek gaan om te leren (en te voorkomen dat het vaker gebeurt). Leer ze kritisch nadenken over hoe zaken beter en efficiënter kunnen. De eerste stap in de sturing naar een meer zelfsturend team, wat een actieve bijdrage kan leveren aan verander- en verbeterprocessen. Neem gepaste afstand en stuur bij of coach waar nodig.


Voorwaar ziehier mijn succesformule voor effectief goed (verander)management en om zelfs een afdeling verandersoepeler te maken. De belangrijkste factoren om maximaal te kunnen veranderen en optimaliseren en te komen tot een cultuur van continuous improvement en groeiende zelfstandigheid en veranderingsgezindheid van je medewerkers. Niet al te ingewikkeld toch? Je zult wel je hierarchische status op moeten geven en je medewerkers niet moeten behandelen als ondergeschikten.


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

0 Comments